Je schrijft voor je werk brieven, e-mails, verslagen en rapporten. De noodzakelijke informatie is er in terug te vinden, maar je merkt dat je er af en toe moeite mee hebt een helder, efficiënt en aantrekkelijk verhaal op papier te zetten. Het kost je veel tijd en je bent niet altijd tevreden met het eindresultaat.

Een goed leesbare tekst overtuigt. Pen©eek traint je graag zodat ook jij een boodschap snel, aantrekkelijk en professioneel weet op te stellen. Je zult merken dat het je na de training minder tijd en moeite kost om een duidelijke brief, een professioneel rapport, een aantrekkelijke offerte of een bondige notitie te schrijven in correct Nederlands.

De trainingen worden op maat gemaakt en toegespitst op die vormen van schriftelijke zakelijke communicatie waar de meeste behoefte aan bijscholing bestaat.