Schrijf je zelf teksten, maar loop je nog weleens vast en/of vraag je je af of je tekst wel zal aanslaan bij de beoogde doelgroep? Wil je je teksten naar een hoger plan tillen, maar lukt dat niet zo een-twee-drie? Met gratis schrijftips help ik je graag een eindje op weg. Eerder zijn het taalgebruik, de juiste toonzetting, balans en opbouw aan bod gekomen. Hoogste tijd om eens te kijken hoe actief je eigenlijk schrijft.

Natuurlijk is het niet gezond om uren achter elkaar in dezelfde houding te blijven pennen of typen, maar die vorm van activiteit bedoel ik niet. Wat ik bedoel is, dat je een tekst in een meer actieve stijl kunt schrijven, die veelal prettiger leest. En dat actief maken kan op allerlei manieren; onder meer door te spelen met de tijd. Door werkwoorden als kunnen of zullen zoveel mogelijk te vermijden en door zo min mogelijk gebruik te maken van de voltooide tijd.

De voltooide tijd is op zich niet fout. Gebruik deze alleen op de juiste manier: als het niet hoeft, gebruik het dan liever niet. Maar er zijn situaties waarvoor deze vorm onvermijdelijk is: Op de kinderboerderij is gisteren ingebroken. (Als je verder geen informatie hebt, heb je niet erg veel mogelijkheden het anders te formuleren). De voltooide tijd legt meer de nadruk op het resultaat van een handeling en niet zozeer op de duur. Let echter eens op het subtiele verschil tussen:

Hij heeft haar vol op de mond gekust.

Of

Hij kuste haar vol op de mond.

De eerste versie is niet fout, maar leest minder prettig. Zeker als een tekst vol staat met zinnen in deze opbouw. Bovendien is de tweede zin net even wat krachtiger.

Vermijd tevens de toekomende tijd:

De president zal morgen de Olympische sporters huldigen.

Of

De president huldigt morgen de Olympische sporters.

De eerste zin is geschreven in de toekomende tijd. Makkelijk te herkennen aan het werkwoord zullen. Ook hier geldt dat het niet fout is, maar dat het de leesbaarheid niet meteen verhoogt.

Meer over actief en vlot schrijven in de volgende schrijftip…