Redigeren/Corrigeren

Redigeren/Corrigeren 2016-01-11T19:23:12+01:00

Redigeren

U heeft er dagen op gezwoegd: een informatieve tekst waar alles wat u belangrijk vindt om te melden in staat. Maar komt uw boodschap ook echt over bij de beoogde doelgroep en is het ook voor een leek nog een begrijpelijk en vooral aantrekkelijk verhaal? Kortom, u heeft uw kopij klaar maar twijfelt of uw boodschap wel overkomt?

PenĀ©eek kan u helpen om de lezer van uw brochure te boeien, verleiden en overtuigen. Om het interview aan te laten sluiten bij de tone of voice van uw (bedrijfs)magazine. Uw artikel een meer logische opbouw te geven of niet al te uitgebreid en langdradig te maken. Kortom, ik help u graag bij de eindredactie zodat u uw deadline haalt en ook nog tijd heeft voor een kop koffie.

Corrigeren

Als u intensief met het opstellen van een tekst bent bezig geweest, treedt vaak een bepaalde ‘blindheid’ op. U heeft uw tekst meermalen overgelezen waarbij u veelal leest wat u denkt dat er staat en niet wat er daadwerkelijk is getypt. U leest, kortom vakkundig over iedere type- en taalfout heen.

Het volledig herschrijven van uw tekst is echt niet nodig, u heeft u keurig van uw taak gekweten, maar een laatste correctieronde is meer dan welkom. Met het verbeteren van taalfouten en de puntjes op de I zetten, help ik u graag.